ChatGPT, Kürt sorunuyla ilgili çözüm önerilerinde ne diyor?

Mayıs 7, 2023 4 Mins Read