YAYIN İLKELERİ

Free Turkish Press (FTP), ifade özgürlüğü ve editoryal bağımsızlığa kayıtsız şartsız bağlıdır.

Adımızı, sloganımızı ve yayın ilkelerimizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 28. maddesinden alıyoruz: 

“Basın hürdür, sansür edilemez.” 

Bağımsız gazeteciliğin işleyen bir demokrasinin vazgeçilmez parçası olduğuna inanıyoruz. 

Türkiye’de medya ve gazeteciler üzerinde benzeri görülmemiş bir baskının yaşandığı bu dönemde, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda izleyicilerin bilgiye, ve bağımsız, çoğulcu görüşlere özgürce erişmeyi hak ettiğine inanıyoruz. 

Gelişmeleri doğru, adil ve dürüst bir şekilde ele alacağımıza ve katkıcılar ile editörlerimizin deneyim ve yeteneklerine güvenerek bilgiye dayalı kanaatler içeren, çoğulcu görüşleri yansıtan analizler yayınlayacağımıza söz veriyoruz.  

Free Turkish Press (FTP), Türkiye’deki otoriterleşme konusunda farkındalık yaratmaya adanmış, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Turkish Democracy Project (TDP) tarafından kurulmuştur. 

FTP, TDP’nin Türkiye’de demokrasi ve özgür söylemi teşvik etme misyonunun ayrılmaz bir parçası olarak işlev görecektir. 

Okurlarımızın katkılarını memnuniyetle karşılayacak ve yanlışlıkları eksiksiz olarak, derhal düzelteceğiz.